QUÂN SỰ

Đoàn xe của Quân cảnh Nga bị tấn công gần thị trấn biên giới Kobani

Thứ Năm • 07/11/2019 • 09:59

Theo hewar news/Trí thức trẻ
Link báo gốc: http://ttvn.vn/videos/218848-doan-xe-cua-quan-canh-nga-bi-tan-cong-gan-thi-tran-bien-gioi-kobani.htm

Thích
goto top