KINH DOANH

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ sẽ chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước

BÁO HẢI QUAN   24/02/2018 • 17:13

Bộ Tài chính vừa có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 118/T2014/TT-BTC về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Theo đó, các doanh nghiệp (DN) còn vốn nhà nước có kết quả kinh doanh thua lỗ, sẽ thuộc đối tượng chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo dự thảo, DN có kết quả kinh doanh thua lỗ (bao gồm DN có kết quả kinh doanh năm gần nhất bị lỗ và DN kinh doanh năm gần nhất có lãi nhưng có lỗ lũy kế), sẽ thuộc đối tượng chuyển giao. Các Bộ, UBND cấp tỉnh phải xác định rõ các vấn đề tài chính còn tồn tại, nguyên nhân thua lỗ trong biên bản chuyển giao…

Ngoài ra, các đối tượng chuyển giao bao gồm các Công ty trực thuộc các Bộ, UBND các tỉnh: Công ty TNHH nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập; Công ty TNHH hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước hoặc mới thành lập; các Công ty liên doanh có vốn góp nhà nước do các Bộ, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu; Công ty cổ phần được chuyển đổi từ các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước hoặc mới thành lập.

Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các trường hợp khác, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước cho Tổng công ty được thực hiện theo Quyết định hoặc văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TIN TÀI TRỢ

Đặc biệt, Tổng công ty không tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp là các công ty nông, lâm nghiệp sau khi thực hiện phương án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; DN hoạt động chủ yếu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật (là doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ công ích trên tổng doanh thu của 03 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển giao đạt từ 50% trở lên); DN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; DNNN hoạt động trong lĩnh vực xổ số kiến thiết và các DN khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thực hiện theo thời hạn ghi tại Quyết định, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, hoặc trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ…

Trong thời hạn chuyển giao, các Bộ, UBND cấp tỉnh chưa công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu thì thực hiện chuyển giao giá trị vốn nhà nước theo giá trị được phê duyệt tại Phương án cổ phần hóa hoặc quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; trách nhiệm của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong việc chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước.

Theo đó, Tổng công ty không thực hiện triển khai bán vốn nhà nước tại các DN tiếp nhận khi các DN này chưa được các Bộ, UBND cấp tỉnh hoàn thành việc xác định giá trị phần phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu theo quy định của pháp luật về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần…

Theo H.Giang/Báo Hải Quan

Thích

MỚI NHẤT

goto top