Độc đáo mô tô bay địa hình ở Hà Nội

28/06/2020 14:01

Phóng sự ảnh - Số 1987: "Độc đáo mô tô bay địa hình ở Hà Nội".

Theo Kênh Truyền hình Quốc phòng VN (qpvn.vn)