Dự án bệnh viện 1000 giường ở Mê Linh hoang tàn, cỏ mọc um tùm

Thứ Bảy • 25/05/2019 • 09:31

Dự án Bệnh viện 1.000 giường (Mê Linh, Hà Nội) được phê duyệt với số tiền đầu tư khoảng 2700 tỷ nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai. Toàn bộ diện tích và cơ sở hạ tầng của bệnh viện đa khoa Mê Linh cũ có dấu hiệu bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất nghiêm trọng

Theo Nguyễn Đức  - Oanh Lê/Vietnamnet

Thích
goto top