Dự án hệ thống vệ tinh thông tin lớn nhất Trung Quốc

Thứ Tư • 14/03/2018 • 08:51

Hệ thống là một mạng lưới gồm hơn 300 vệ tinh thông tin quỹ đạo thấp, dự kiến được hoàn thành vào năm 2023.

Theo Vnexpress

Thích
goto top