THỜI SỰ

Đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước

BÁO ĐCSVN   18/10/2020 • 21:39

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

Chiều 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra và tiến hành bế mạc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ.

Thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Nghệ An đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Đại biểu dự Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 đồng chí, đại diện trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảm bảo tính liên lục, tính kế thừa và phát triển, đảm đương trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội; bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói của hơn 19 vạn đảng viên của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

'Mỗi đại biểu dự Đại hội hôm nay, phải là hạt nhân tích cực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong tỉnh cần chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể sát thực, khả thi đối với từng địa phương, đơn vị; tạo khí thế, động lực thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới', đồng chí Thái Thanh Quý bày tỏ.

64 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX ra mắt Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là: 'Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước'.

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đạt 9,5-10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 83 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,765 tỷ USD; thu ngân sách đạt 26-30 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%/năm; có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đến năm 2025, 100% khối, xóm, bản có tổ chức đảng; kết nạp mới 4,5-5 nghìn đảng viên/năm; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trị việc làm và khung năng lực theo quy định; chỉ số cải cách hành chính nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước vào năm 2025.

Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, 9 chương trình, đề án trọng điểm.

Theo Minh Châu/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dua-nghe-an-som-tro-thanh-tinh-kha-cua-mien-bac-va-ca-nuoc-565966.html

Thích

Tags: Đưa Nghệ An | Đại hội | Đại biểu | Đảng Bộ | Nhân Dân | phát triển | cả nước | nhiệm kỳ | Đảng viên | xây dựng

MỚI NHẤT

goto top