Tags: Dumai Malacca

Đây được đánh giá là tuyến đường thủy tiềm năng, thuận tiện cho lưu thông lớn về người và hàng hóa, trong đó có khách du lịch từ cả hai nước.

goto top