THỜI SỰ

Dùng thân lấp cửa hang, dùng đầu đào đất, rắn chui vào hang khiến con mồi không có lối thoát

Thứ Năm • 12/12/2019 • 13:19

Trí thức trẻ Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/220739-dung-than-lap-cua-hang-dung-dau-dao-dat-ran-chui-vao-hang-khien-con-moi-khong-co-loi-thoat.htm

Thích
goto top