SIÊU HÀI

Đừng yêu khi chưa thật sự cần...

Thứ Tư • 14/02/2018 • 22:07

Tình yêu có cũng được, mà không cũng không sao cả. Vì em cứ hạnh phúc vì em được là chính em đi nhé, rồi tình yêu sẽ tự đến.

Theo Đất Việt

Thích
goto top