Tags: Dược Hải Phòng

Trong 4 ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng được tổ chức ngày 8/12, người trẻ nhất mới 40 tuổi.

Bộ Y tế vừa thống nhất Nghị quyết tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

goto top