Tags: Dương Hiểu Ba

Sa lưới chiến dịch 'Đả hổ, đập ruồi, săn cáo' ở Trung Quốc vì tội tham ô và dâm dục không chỉ có các 'quan ông' mà còn rất nhiều 'quan bà', trong đó phải kể đến cái tên nổi bật Dương Hiểu Ba.

Nghe ⋅ 02:27

Không ít quan chức ở Trung Quốc đã thân bại danh liệt vì chuyện quan hệ yêu đương bất chính với các nữ thuộc cấp.

Nghe ⋅ 05:14

goto top