Tags: Đường Hoài Nam

Chiều 5-8, Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Long Biên đã hoàn thành công tác bầu cử.

goto top