Tags: EyeQ Tech

Lê Mai Tùng - Founder & CEO EyeQ Tech - đến Shark Tank Việt Nam gọi 1 triệu USD cho 3,3% cổ phần công ty.

Boom Potty, Gcalls, EyeQ Tech là 3 startup được SIHUB tuyển chọn và đưa sang Malaysia để được hướng dẫn và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

goto top