GIẢI TRÍ

Fan Việt 'than trời' cho rằng Kiều Loan bị chuyên gia make up của Miss Grand International 'dìm hàng'

Thứ Năm • 10/10/2019 • 11:29

Theo Hồng Sen/Saostar

Thích
goto top