THỜI SỰ

Gã thanh niên ra đầu thú, khai dùng dao sát hại bạn gái rồi trốn lên biên giới

Thứ Ba • 18/06/2019 • 13:29

Mặc dù đã bỏ trốn lên biên giới, nhưng sau đó đối tượng đã ra đầu thú.

Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/206106-ga-thanh-nien-ra-dau-thu-khai-dung-dao-sat-hai-ban-gai-roi-tron-len-bien-gioi.htm

Thích
goto top