QUÂN SỰ

Giải mã vũ khí: Khẩu súng có sức giật nhẹ nhất thế giới

Thứ Ba • 17/04/2018 • 20:30

Khẩu súng có thể bắn cỡ đạn 11,45 ly chính xác mà không cần thế lực thần thánh nào tham gia vào.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top