QUÂN SỰ

Giải mã vũ khí: Quá trình làm ra thanh kiếm Samurai - Phần 1

Thứ Ba • 13/02/2018 • 20:30

Nhắc đến Nhật không thể không nhắc đến Samurai và vật bất ly thân là thanh kiếm của họ.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top