QUÂN SỰ

Giải mã vũ khí: Quá trình làm ra thanh kiếm Samurai - Phần 2

Thứ Tư • 14/02/2018 • 20:30

Nhắc đến Nhật không thể không nhắc đến Samurai và vật bất ly thân là thanh kiếm của họ.

Theo QPVN

Thích
goto top