KINH DOANH

Giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường

INFONET   18/05/2019 • 08:48

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2019, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 Đề án và ban hành 25 Thông tư.

Đối với công tác quản lý thị trường tài chính, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 của Bộ Tài chính bao gồm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) theo kế hoạch (Dự thảo đã được trình Chính phủ và được Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7).

Thực hiện thẩm định hồ sơ chào bán, phát hành theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau chào bán bảo đảm tuân thủ theo quy định; giám sát chặt trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ nhưng đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với 02 sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định; hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK theo quy định.

Với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 5 Bộ Tài chính sẽ trình các cấp có thẩm quyền một số đề án và chính sách về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

Dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DN chuyển đổi thành CTCP; Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển DNNN và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn; Nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngân Giang

Từ khóa: Giao dịch chứng khoán bất thường Giao dịch đáng ngờ Thao túng giá chứng khoán

Theo Ngân Giang/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/giam-sat-chat-che-cac-giao-dich-chung-khoan-co-dau-hieu-bat-thuong-post299866.info

Thích

MỚI NHẤT

goto top