TÂM SỰ

Giật mình với phép thử ngược: Phụ nữ đòi đàn ông phải còn 'trinh tiết'

AFAMILY   14/07/2018 • 11:20

Không ít đàn ông vẫn đòi hỏi phụ nữ phải còn trinh mới là gái ngoan nhưng nếu đặt giả thuyết ngược lại thì...

Theo Mèo Ròm / Helino (Trí thức Trẻ)

Thích

Tags: còn trinh | giật mình | đàn ông | giả thuyết | ngược lại | gái ngoan | đòi hỏi

MỚI NHẤT

goto top