KINH DOANH

HCD đặt kế hoạch lãi 35 tỷ trong năm 2018, chi trả cổ tức không dưới 10%

TRÍ THỨC TRẺ   28/04/2019 • 21:21

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, HCD đặt kế hoạch doanh thu thuần 600 tỷ đồng - tăng 5,13%; Lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng - tăng 12,11% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến không thấp hơn 10%.

Ngày 27/4/2019 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD).

Điểm lại KQKD năm 2018, HCD ghi nhận doanh thu thuần 570,74 tỷ đồng – tăng 5,08%; Lợi nhuận sau thuế 31,22 tỷ đồng – tăng 39,24% so với năm trước.

Trong năm qua, việc nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy sản xuất bao bì Bắc Ninh đã tạo ra kết quả kinh doanh tốt cho công ty.

Với kết quả thực hiện năm 2018, HCD đã thống nhất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%. Theo đó, HCD dự kiến sẽ phát hành 3,24 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức. Sau đợt phát hành này, vốn điêu lệ HCD sẽ tăng lên 302,4 tỷ đồng, tương ứng 30,24 triệu cổ phiếu lưu hành.

Năm 2019 đặt kế hoạch lãi 35 tỷ đồng, chi trả cổ tức không dưới 10%

Trong năm 2019, HCD sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp đầu mối phân phối nhựa và bao bì nhựa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, HCD sẽ phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

TIN TÀI TRỢ

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, HCD đặt kế hoạch doanh thu thuần 600 tỷ đồng – tăng 5,13%; Lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng – tăng 12,11% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến không thấp hơn 10%.

Theo kế hoạch phát triển đến năm 2021, HCD mục tiêu hoạch doanh thu tăng lên 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức sẽ không thấp hơn 10%.

Đại hội cũng thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Thực tế từ khi được thành lập đến nay, chức vụ Tổng Giám đốc luôn do Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức điều hành và quản trị công ty.

Ngoài ra, đại hội thông qua việc chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Theo Long Nhật/Trí thức trẻ

Thích

MỚI NHẤT

goto top