Tags: HLV HA Gia Lai

Minh Vương là tác giả của cú hat trick khiến cuộc chiến thoát suất Play off của HA Gia Lai đang thành hiện thực, nhưng Văn Toàn mới là nhân vật của trận đấu.

Nghe ⋅ 01:58

goto top