CÔNG NGHỆ

Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước phục vụ gửi/nhận văn bản điện tử

ICTNEWS   27/08/2018 • 07:29

Mã định danh các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành vừa được ban hành. Dự kiến, Hà Nội sẽ là 1 trong 25 bộ, địa phương gửi/nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia từ 1/1/2019.

Hà Nội ban hành mã định danh của 1.494 đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của Thành phố nhằm phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Quyết định 4235 về việc ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành vào trung tuần tháng 8/2018.

Danh sách mã định danh các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội mới được UBND Thành phố ban hành do Sở TT&TT Hà Nội chủ trì xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Thông tư 10 ngày 1/4/2016 về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

Theo đó, mã định danh của UBND TP.Hà Nội là 000.00.00.H26. Danh sách mã định danh các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành mới được UBND Thành phố ra ban hành cũng quy định cụ thể mã định danh của 79 đơn vị cấp 1; 1.413 đơn vị cấp 2; và 2 đơn vị cấp 4 trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước TP.Hà Nội.

Cụ thể, ở cấp 2, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có mã định danh là 000.00.01.H26; Sở Công Thương là 000.00.02.H26; Sở Du lịch là 000.00.03.H26; Sở GD&ĐT là 000.00.04.H26;... và 000.00.88.H26 và 000.00.89.H26 lần lượt là mã định danh của UBND quận Thanh Xuân và UBND thị xã Sơn Tây.

Đối với các đơn vị cấp 2 trong hệ thống hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, mã định danh của 1.413 đơn vị lần lượt được quy định từ 000.01.01.H26 (Ban tiếp công dân Thành phố), 000.02.01.H26 (Trung tâm Tin học – Công báo Thành phố), 000.03.01.H26 (Nhà khách Ủy ban Thành phố), 000.01.02.H26 (Chi cục Quản lý thị trường)... cho đến 000.33.89.H26 – mã định danh của UBND xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây.

TIN TÀI TRỢ

Hai đơn vị cấp 4 trong hệ thống hành chính nhà nước TP.Hà Nội có các mã định danh 001.01.07.H26 và 001.01.19.H26 lần lượt là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ), Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế).

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu khi có thay đổi về các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo gửi Sở TT&TT tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung mã định danh theo quy định.

Trước đó, ngày 9/8/2018, UBND TP.Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ và Sở TT&TT về việc thực hiện Quyết định 28 ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tại công văn này, lãnh đạo UBND Thành phố giao giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu liên thông, kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia. Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử (trừ văn bản mật) với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia kể từ ngày 1/1/2019; giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố trước 30/6/2019.

Văn phòng UBND Thành phố cũng được giao chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, TT&TT xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố ban hành trong quý IV/2018; chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Sở TT&TT bảo đảm an ninh thông tin Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố; tổ chức triển khai nâng cập Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia theo yêu cầu tại Quyết định 28, hoàn thành trong quý IV/2018.

Giai đoạn 2019 - 2020, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố tập trung, hình thành cơ sở dữ liệu hành chính cốt lõi phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đến các cấp, các ngành trong Thành phố, là thành phần của Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố.

UBND TP.Hà Nội giao Sở TT&TT đảm bảo hạ tầng đường truyền mạng diện rộng Thành phố (WAN) thông suốt, ổn định, an toàn thông tin và sẵn sàng kết nối mạng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I.

Theo Vân Anh/ICTNews

Thích

Tags: văn bản | định danh | Quản lý | UBND Thành | ban hành | điều hành | kết nối

MỚI NHẤT

goto top