KINH DOANH

Hà Nội lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói đấu thầu rộng rãi

CÔNG AN NHÂN DÂN   24/06/2020 • 17:18

Tại Văn bản số 2466/UBND-KH&ĐT, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổng công ty, công ty thuộc thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2020.

Theo đó, lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị các gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Để tăng cường áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng nhằm đạt được lộ trình năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư/dự toán mua sắm không quá 15 tỷ đồng (đối với các dự án/dự toán mua sắm thuộc cấp huyện quản lý) và không quá 50 tỷ đồng (đối với các dự án/dự toán mua sắm thuộc cấp thành phố quản lý) phải áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy định của Luật Đấu thầu, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các vi phạm theo đúng quy định.

Giám đốc các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Theo Hải Châu/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/Kinh-te/Ha-Noi-lua-chon-nha-thau-qua-mang-100-goi-dau-thau-rong-rai-600214/

Thích

Tags: nhà thầu | Gói thầu | lựa chọn | đấu thầu | áp dụng | rộng rãi | cạnh tranh | tổ chức | hình thức

MỚI NHẤT

goto top