SỨC KHỎE

Hải Dương nâng cao chất lượng dân số với việc thực hiện nhiều Đề án, mô hình mới

GIA ĐÌNH & XÃ HỘI   18/10/2019 • 10:44

Trong thời gian qua, Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Hải Dương đã triển khai một số Đề án, mô hình mới góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dân số trong địa bàn tỉnh, trong đó có Đề án 818 của Bộ Y tế.

Hải Dương là 1 trong 4 tỉnh đã thử nghiệm hiệu quả mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS (Đề án 818) tại các cơ sở y tế đủ điều kiện. Hơn 3 năm qua cùng với nhiều tỉnh thành khác trên cả nước triển khai thực hiện Đề án 818 của Bộ Y tế, Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền tới các đơn vị, cơ sở và hội viên thực hiện tốt chủ trương mới của ngành Dân số-KHHGĐ này.

Việc triển khai xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/ sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2015- 2020 góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của nhiều người vốn đã có thói quen trông chờ vào sự tài trợ miễn phí của ngân sách nhà nước bằng việc tự bỏ kinh phí mua các sản phẩm, phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản theo nhu cầu.

Chất lượng dân số được nâng cao khi thực hiện các đề án, mô hình mới

TIN TÀI TRỢ

Song song với các mô hình mới, đề án mang tính chất tổng thể hơn trong năm qua đã góp phần không nhỏ vào thực hiện công tác dân số trong tình hình mới hiện nay. Trong giai đoạn 2011 -2020, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của tỉnh tăng cao kéo theo nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai ngày càng gia tăng. Ngược lại phương tiện tránh thai miễn phí ngày càng giảm mạnh, việc xã hội hóa vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc do nhận thức về xã hội hóa ở một bộ phận cán bộ,nhân dân còn chưa đầy đủ. Tốc độ xã hội hóa vì vậy còn chậm, các cơ sở xã hội hóa chưa nhiều.

3 năm triển khai thực hiện Đề án 818 trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa phải dài. Nhưng đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhà nước trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, tính bền vững của chương trình DS-KHHGĐ.

Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo báo cáo từ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, từ năm 2005 đến nay, tỉnh Hải Dương đã duy trì được mức sinh thay thế, từ 2.0- 2,05 con/ một phụ nữ, gần 70% các cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại.

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Ban quản lý Đề án 818 Trung ương, hơn 260 cán bộ làm công tác dân số ở xã phường và cán bộ làm công tác dân số tại Trung tâm y tế của 12 huyện thị trên địa bàn tỉnh đã được truyền đạt mọi nội dung triển khai Đề án và các văn bản liên quan về phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện, kiến thức về sản phẩm, phân phối sản phẩm trong Đề án… chủ động chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời hiện đại.

Đề án 818 đã huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình dân số KHHGĐ, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về dân số, sức khỏe sinh sản của đất nước giai đoạn 2011-2020.

Theo Gia Minh - Thu Hà (th)/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/dan-so/hai-duong-nang-cao-chat-luong-dan-so-voi-viec-thuc-hien-nhieu-de-an-mo-hinh-moi-20191017224349172.htm

Thích

Tags: mô hình | chất lượng | xã hội hóa | sức khỏe | tránh thai | triển khai | góp phần | phương tiện | nâng cao

MỚI NHẤT

goto top