Tags: Hàn Quốc AAA

Tính đến nay đã có 5 nghệ sĩ Việt xin rút khỏi danh sách đề cử giải AAA 2019, gồm: Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Gin Tuấn Kiệt và Erik.

goto top