Tags: Hẹn Ăn Trưa

Người đàn ông ở tuổi 58 muốn tìm một người phụ nữ để bầu bạn lúc về già.

Chia sẻ của MC Cát Tường cùng ban tổ chức 'Bạn muốn hẹn hò' dường như đang có sự mâu thuẫn.

goto top