TIN NỘI BỘ

Hiểu đúng về 80 - 20

Thứ Ba • 17/04/2018 • 16:27

Vận hành khai thác lớp mạng truy nhập là nhiệm vụ Tập đoàn đã tin tưởng giao cho Công ty CP Công trình Viettel và thường được gọi là nguồn việc Outsource (OS). Đây là nguồn việc mang lại doanh thu chính, thu nhập chính cho người lao động tại các TTKT Viettel tỉnh/TP. Nhưng đây cũng là nguồn việc hữu hạn và đơn giá có xu hướng giảm dần. Vì vậy, mỗi đơn vị và CBNV phải có ý thức vừa bảo vệ OS, vừa không lệ thuộc hoàn toàn vào OS.

“Ngoài OS” là cách người Công trình Viettel chỉ nguồn việc không nằm trong hợp đồng OS với chủ đầu tư. Đây là không gian phát triển mới, nơi để CBNV TTKT tỉnh/TP tăng năng suất lao động, giữ vững thu nhập. Vì vậy, mỗi đơn vị và từng cá nhân đều phải có trách nhiệm tìm kiếm và thực hiện công việc “ngoài OS”.

Để tạo động lực cho các đơn vị và CBNV thực hiện chiến lược này, Công ty sẽ tạm ứng cho TTKT tỉnh/TP một phần quỹ lương OS trong tháng, phần còn lại được hoàn trả đến người lao động cùng kỳ thưởng quý/năm. Các TTKT tỉnh/TP phải chủ động tìm kiếm và tổ chức thực hiện nguồn việc “ngoài OS” để đảm bảo thu nhập trong tháng cho người lao động.

Về lâu dài, Công ty định hướng 20% thu nhập của lực lượng VHKT sẽ phải đến từ công việc “ngoài OS”. Vì vậy, “80-20” là cách nói vắn tắt về chủ trương chuyển dịch để thu nhập của khối VHKT có 80% đến từ OS, 20% đến từ “ngoài OS”.

Lộ trình thực hiện trong 2018:

- Quý I thực hiện 90% lương OS, 10% lương “ngoài OS”;

- Quý II thực hiện 85% lương OS, 15% lương “ngoài OS”;

- Từ Quý III thực hiện 80% lương OS, 20% lương “ngoài OS”.

Như vậy, bình quân cả năm 2018, thu nhập từ “ngoài OS” của TTKT tỉnh/TP đạt 16,25%. Từ năm 2019, thu nhập từ “ngoài OS” sẽ đạt 20%.

Theo Người đồng hành/Người đồng hành

goto top