THẾ GIỚI

Hiệu trưởng Ấn Độ đánh học trò đến gãy roi vẫn không dừng

Thứ Tư • 09/08/2017 • 17:16

Học sinh trong trường cho biết dù chỉ mắc lỗi nhỏ học sinh cũng phải chịu roi, có trường hợp từng bị đánh đến ngất xỉu.

Theo Thảo Nhi/Ngôi Sao

Thích
goto top