GIẢI TRÍ

Hình ảnh Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông Mai Châu ở Hòa Bình

VIETNAMPLUS   26/01/2020 • 11:18

Lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) là lễ hội dân gian truyền thống, nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu đời nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, dân tộc.

Cô gái Mông với chiếc mũ truyền thống đầy màu sắc trong ngày hội. (Nguồn: TTXVN)

Lễ hội Gầu Tào là dịp gặp gỡ, giao lưu, duy trì truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu. (Nguồn: TTXVN)

Các trò chơi truyền thống của đồng bào Mông diễn ra sôi nổi trong lễ hội Gầu Tào. (Nguồn: TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mông nắm tay nhảy múa trong ngày lễ hội. (Nguồn: TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mông nắm tay nhảy múa trong lễ hội. (Nguồn: TTXVN)

TIN TÀI TRỢ

Thanh niên dân tộc Mông tham gia các nghi lễ do thầy cúng thực hiện trước khi lễ hội bắt đầu. (Nguồn: TTXVN)

Quang cảnh lễ hội Gầu Tào. (Nguồn: TTXVN)

Đồng bào dân tộc Mông nắm tay nhảy múa trong ngày lễ hội. (Nguồn: TTXVN)

Thầy cúng thực hiện các nghi lễ trước khi bắt đầu lễ hội. (Nguồn: TTXVN)

Thầy cúng thực hiện các nghi lễ trước khi bắt đầu lễ hội. (Nguồn: TTXVN)

Các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào Mông diễn ra sôi nổi trong lễ hội Gầu Tào. (Nguồn: TTXVN)

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-le-hoi-gau-tao-dan-toc-mong-mai-chau-o-hoa-binh/620072.vnp

Thích

Tags: hòa bình | Mông Mai Châu | dân tộc | Gầu Tào | đồng bào | nắm tay | TTXVN Đồng | nhảy múa | nghi lễ | bắt đầu | trước khi

MỚI NHẤT

goto top