THỜI SỰ

Hoàn thiện Đề án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

HÀ NỘI MỚI   26/10/2020 • 20:47

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2020.

Trước đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

Theo A.T/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/981947/hoan-thien-de-an-giao-quan-ly-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-hang-khong

Thích

Tags: tài sản | Hạ Tầng | Quản lý | hàng không | kết cấu | nhà nước | vận tải | khai thác | hoạt động

MỚI NHẤT

goto top