Tags: Hoàng Phố

Tại Châu Á, Trung Quốc hiện là thị trường được Apple ưu ái mở nhiều Apple Store nhất.

goto top