Học người Nhật kích thích sự sáng tạo của trẻ từ Bộ màu không tên

Thứ Ba • 29/09/2020 • 09:00

Từ một hộp màu nhỏ với 10 ống không tên, người Nhật đã kích thích con trẻ phát huy sự sáng tạo.

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/hoc-nguoi-nhat-kich-thich-su-sang-tao-cua-tre-tu-bo-mau-khong-ten-a-89527.html

Thích
goto top