THỜI SỰ

Học sinh có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học

CÔNG AN NHÂN DÂN   14/09/2020 • 18:39

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học thay thế cho Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT.

Theo quy định trong Thông tư 28, trường tiểu học sử dụng sách giáo khoa (SGK) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt và được UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn, sử dụng vào quá trình giảng dạy và học tập trong nhà trường. Cơ sở giáo dục tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về SGK sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết.

TIN TÀI TRỢ

Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành và các thiết bị dạy học khác theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Việc quản lí, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT, thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng trường tiểu học.

Ảnh minh họa: Học sinh có thể lực vượt trội và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp.

Thông tư 28 cũng cho phép giáo viên được chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Theo Hùng Quân/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/giao-duc/Hoc-sinh-co-the-duoc-hoc-vuot-lop-trong-pham-vi-cap-hoc-611567/

Thích

Tags: thông tư | Nhà trường | Trách nhiệm | dạy học | ban hành | thiết bị | Bộ GD&ĐT

MỚI NHẤT

goto top