SỨC KHỎE

Hội nghị trực truyến triển khai thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT

SK&ĐS   12/09/2020 • 13:58

Với mục đích đôn đốc triển khai thực hiện một số quy định mới về đấu thầu trang thiết bị y tế (TTBYT) và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các đơn vị, ngày 12.9.2020 Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Bộ Y tế và sự tham dự của đại diện tại điểm cầu 63 Sở Y tế các tỉnh/thành phố.

Hiện nay, các quy định về đấu thầu, mua sắm TTBYT được thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu và các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC về mua sắm nhằm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đấu thầu TTBYT tại các cơ sở y tế còn một số khó khăn, bất cập. TTBYT là mặt hàng đặc thù, nhưng đang quy định đầu thầu như hàng hóa thông thường, Bộ Y tế đã bổ sung quy định và điều chỉnh tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT, như:

- Thực hiện việc phân nhóm đối với TTBYT và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu để các cơ sở y tế có thể thêm cơ sở lua chọn và khả năng tài chính của đơn vị.

- Điều kiện của TTBYT tham dự thầu, đặc biệt là trách nhiệm của các nhầ cung cấp liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ kiện, vât tư thay thế để đảm bảo hiệu quả sử dụng, đầu tư các TTBYT, tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá như một số trường hợp đã xảy ra trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế phát biểu tại Hội nghị

- Quy định minh bạch mẫu xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu về tính pháp lý đối với TTBYT khi tham dự thầu đã được quy định lại Nghị định 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý TTBYT, cũng như thực hiện chủ trương ủng hộ phát triển trong nước, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

- Thực hiện việc công khai, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó các đơn vị có thể tham khảo về giá trúng thầu được công bố để lập dự toán giá gói thầu và đồng bộ với việc tham khảo giá trên Cổng thông tin công khai giá TBYT được Bộ Y tế công khai ngày 9.9.2020 vừa qua để các đơn vị có thêm kênh tra cứu, tham khảo khi lập kế hoạch mua sắm, lựa chọn TTBYT có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và có giá thành phù hợp.

Ngoài ra, TTBYT là loại hàng hóa đặc thù, việc mua sắm tại các cơ sở y tế cần tăng cường vai trò tham mưu của Phòng vật tư TBYT hoặc bộ phận quản lý TTBYT và Hội đồng khoa học tại cơ sở cũng như trách nhiệm của thủ trường các cơ sở y tế vai trò là chủ đầu tư cần xác định nhu cầu, kế hoạch sử dụng TTBYT và chỉ đạo công tác đấu thầu, mua sắm theo đúng quy định.

Theo PV/SK&ĐS Link Gốc:           Copy Link
https://suckhoedoisong.vn/hoi-nghi-truc-truyen-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-14-2020-tt-byt-ve-dau-thau-ttbyt-n180129.html

Thích

Tags: 14/2020/TT BYT | thực hiện | đấu thầu | mua sắm | thông tư | triển khai | sở y tế | Hội nghị | Bộ Y tế | Tham khảo

MỚI NHẤT

goto top