HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG XI

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 11

ĐẤT VIỆT   07/10/2019 • 08:09

Dự kiến, trong một tuần làm việc, Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, nhất là các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo tin tức 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo tin tức

Hội nghị Trung ương 11, khoá 12 khai mạc sáng nay, dự kiến họp trong 7 ngày do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Trung ương sẽ nghe báo cáo, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị... Cụ thể: Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011, (Cương lĩnh 2011); Dự thảo Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 - 2025…

Tờ trình báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý vào nội dung các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.

Trước đó, ngày 27/9, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Chiều 22/8, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cũng tổ chức phiên họp toàn thể  do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì. Thủ tướng yêu cầu chiến lược kinh tế xã hội phải thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển. Tiểu ban Kinh tế Xã hội đã xây dựng các dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2030.

Ngày 6/9, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, phát triển năm 2011, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã nêu và đối chiếu với Cương lĩnh 2011. 

Việc đánh giá phải mang tính tổng kết, xem nhiệm kỳ này dấu ấn nổi bật là gì, tồn tại, hạn chế là gì. Đánh giá phải cô đọng, sát thực tế, tập trung vào những nét lớn, không theo lối mòn.

Nhìn lại nhiệm kỳ này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đoàn kết thống nhất nội bộ rất tốt, lòng dân tin tưởng, đó chính là bài học kinh nghiệm quý.

Theo HP (TH)/Đất Việt

Tags: báo cáo | Cương lĩnh | dự thảo | phát triển | Tổng Bí thư | Chủ tịch nước | quá độ | bổ sung | nhiệm vụ | đánh giá

SỰ KIỆN: HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG XI

MỚI NHẤT

goto top