THỜI SỰ

Hơn 200 cán bộ Mặt trận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ

HÀ NỘI MỚI   22/09/2020 • 14:31

Ngày 22-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-9), hơn 200 cán bộ là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các quận, huyện, thị xã được nghe báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề.

Đó là: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, vận động, huy động nguồn lực an sinh xã hội của cán bộ Mặt trận; tình hình tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; điểm mới trong các văn bản chỉ đạo của Mặt trận Trung ương về thực hiện Điều lệ Mặt trận; công tác thi đua - khen thưởng.

Lớp bồi dưỡng là dịp để cán bộ Mặt trận trao đổi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiên cứu kỹ các chuyên đề, gắn với thực tiễn từ cơ sở, đề xuất những giải pháp hay để tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Theo Hiền Phương/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/978931/hon-200-can-bo-mat-tran-tham-gia-boi-duong-nghiep-vu

Thích

Tags: Hơn 200 | nghiệp vụ | mặt trận | tổ quốc | Việt Nam | thành phố | bồi dưỡng | Chủ tịch | Thi đua | vận động | công tác

MỚI NHẤT

goto top