Tags: Họp Nhóm

Tại cuộc họp, hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác song phương theo khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức và bàn thảo Kế hoạch Hành động Việt Nam-Đức giai đoạn 2019-2021.

goto top