Tags: Huấn Hoa Hồng bị bắt

Để tưởng nhớ người yêu, Huấn Hoa Hồng quyết định xăm lên cánh tay của mình 7 bông hoa hồng.

Nghe ⋅ 02:15

goto top