Tags: Hy Lâm Na Y Cao

Số lượng người theo dõi của năm thành viên đầu của The9 cao hơn so với Bonbon Girls 303.

Việc Hy Lâm Na Y Cao giữ chức vị ace (toàn năng), Triệu Việt không được chữ dancer đã nảy sinh nhiều tranh cãi.

Không chỉ Nene mà 1 thí sinh khác có thứ hạng cao hơn Trần Trác Tuyền cũng liên tục bị nữ Idol công kích.

goto top