Tags: Hyundai Santa Cruz

Một phiên bản N hoặc ít nhất là N Line sẽ được phát triển cho Hyundai Santa Cruz.

Giám đốc điều hành Kia Australia tiết lộ khá nhiều yếu tố thú vị xoay quanh bán tải Kia sẽ mở bán đầu tiên tại thị trường này.

goto top