THỜI SỰ

Ivanka Trump từ chối lời đề nghị của bố làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Thứ Bảy • 20/04/2019 • 09:12

Kèm theo lời từ chối, cô trả lời rằng...

Theo Mutex/Trí thức trẻ

Thích
goto top