GIẢI TRÍ

Jack và K-ICM: 'Chúng tôi và Sơn Tùng M-TP không việc gì phải giẫm đạp lên nhau mà đi'

Thứ Tư • 17/07/2019 • 13:52

Với sản phẩm mới nhất - "Sóng Gió" - có thể thấy sự nghiệp của họ đã lên một tầm cao mới, đã không còn là "hiện tượng" mà đã là những nghệ sĩ thực thụ.

Theo Báo Đất Việt

Thích
goto top