Tags: KTM Chu Lai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết đã động viên ông Đinh Văn Mãnh ở lại làm việc nhiều lần.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai, yêu cầu thu hồi hơn 12 tỷ đồng sai phạm và kiến nghị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối tập thể, cá nhân có liên quan.

goto top