SIÊU HÀI

Keo kiệt bần tiện thì hại thân

Thứ Năm • 15/02/2018 • 12:08

Các cụ nói cấm có sai.

Theo Đất Việt

Thích
goto top