THỜI SỰ

Khảo sát tuổi nghỉ hưu theo đặc thù nghề nghiệp

Thứ Năm • 19/09/2019 • 08:34

Nhằm lấy ý kiến cho Bộ Luật lao động sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đi khảo sát tình hình thực tế tại một số ngành nghề và lĩnh vực đặc thù tại Hà Nội để có cái nhìn đa chiều về các vấn đề như tăng tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm thêm và bảo hiểm xã hội.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top