SIÊU HÀI

Khi 'thánh' Tùng Sơn phiêu cùng 'chiếc khăn piêu'

Thứ Sáu • 19/05/2017 • 15:06

Tùng Sơn trở lại và lợi hại gấp đôi. Anh ấy định tấn công showbiz thật hay sao?

Theo Đất Việt

Thích
goto top