GIẢI TRÍ

Khoảnh khắc BTS được xướng tên Nghệ sĩ của năm khi các thành viên vừa hoàn thành phần trình diễn dài hơi xong

Thứ Ba • 08/10/2019 • 09:54

Theo Dora, https//youtu.be/wDe_sb34u9g/Trí thức trẻ

Thích
goto top