THẾ GIỚI

Khoảnh khắc Thủ tướng Đan Mạch suýt bị gạch rơi trúng đầu

Thứ Tư • 05/06/2019 • 09:48

Rất may mọi việc không sao (Nguồn: Sputnik)

Theo Đất Việt

Thích
goto top