PHÁP LUẬT

Không tìm được tiếng nói chung, Vimedimex 'tháo chạy' khỏi hội nghị nhà đầu tư!

CÔNG LÝ VÀ XÃ HỘI   27/10/2020 • 15:43

Sáng 27/10 Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex) tổ chức 'Hội nghị khách hàng nhà đầu tư của Tòa nhà Citilight' để tìm phương án giải quyết những vướng mắc giữa các bên nhưng vì 'đuối lý' trước 68 nhà đầu tư nên đại diện Vimedimex đã 'tháo chạy' khỏi hội nghị.

Các nhà đầu tư ngở ngàng sau khi đại diện Vimedimex 'tháo chạy'.

Hội nghị này có nội dung chính là 'Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn, phân chia lợi nhuận liên quan tới Tòa nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Q.1, TP.HCM, biểu quyết thông qua báo cáo kiểm tra…', thế nhưng phía Vimedimex lại thiếu những lãnh đạo quan trọng là: Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc…

Trước khi nhận được giấy mời hội nghi hôm nay, các nhà đầu tư đã có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Vimedimex yêu cầu giải quyết những vướng mắc trước đây liên quan đến hoạt động kinh doanh, sử dụng tài sản là tòa nhà.

Các nhà đầu tư yêu cầu tuyệt đối không bên nào được quyền có hành động đơn phương xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia. Bên cạnh đó, tất cả những văn bản giao dịch như Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, Quyết định, Quy chế, thông báo, công văn...có liên quan đến tài sản và hoạt động của Tòa nhà Citilight do các vị lãnh đạo tiền nhiệm của công ty ký có giá trị thực hiện đối với công ty và nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Người kế thừa nhiệm vụ lãnh đạo Vimedimex nếu không đồng ý vấn đề gì đối với nội dung các văn bản này thì có quyền tiến hành giải quyết nội bộ, không được làm điều gì bất lợi, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo nguyên tắc bất hồi tố, hoặc nếu tranh chấp phải được giải quyết tại Tòa án sau khi đàm phán, thương lượng giữa các nhà đầu tư bất thành… Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Vimedimex lại không có văn bản trả lời các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư tại hội nghị

Luật sư Phan Minh đại diện cho các nhà đầu tư phát biểu: Đây là 'Hội nghị các nhà đầu tư' chứ không phải là 'khách hàng' liên quan đến Tòa nhà Citilight. Đây là cuộc họp nội bộ giữa các nhà đầu tư Tòa nhà Citilight để giải quyết một số vấn đề liên quan đến kết quả và phương hướng hoạt động của tòa nhà, nên phải có đại diện của Vimedimex và các nhà đầu tư. Chúng tôi yêu cầu cổ đông của Vimedimex và Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn, đơn vị tư vấn pháp luật cho công ty này không có liên quan gì đến các nhà đầu tư, không được quyền dự họp hội nghị này.

Quyền Tổng giám đốc Vimedimex là bà Phạm Thị Sen luôn tuyên bố không có thẩm quyền quyết định bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhà đầu tư Tòa nhà Citilight nhưng mặt khác, bà Sen cũng là người ký ban hành văn bản tuyên bố truất quyền về tài sản Tòa nhà Citilight của các nhà đầu tư.

Ngoài ra các nhà đầu tư cho rằng Vimedimex không tôn trọng cam kết khi trong Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng đều 'Xác nhận dự án xây dựng tòa nhà là tài sản chung của các nhà đầu tư góp vốn xây dựng và khai thác', thế nhưng Vimedimex đã cùng Sở TN&MT 'bắt tay phù phép' biến 'tài sản chung' thành 'sở hữu riêng' là trái quy định pháp luật.

Các nhà đầu tư căng băng rôi đòi quyền lợi tại Tòa nhà Citilight tại 45 Võ Thị Sáu, Q.1, TP.HCM

Thông qua hội nghị này lãnh đạo Vimedimex mời các nhà đầu tư họp để thông qua bản 'báo cáo kết quả kiểm tra' do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC trình bày. Trong lúc đó 'theo báo cáo kiểm tra' của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 6/8/2020 ghi rõ: 'Báo cáo của chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích được trình bày ở đoạn đầu cho báo cáo này và không sử dụng cho bất cứ mục đích nào hoặc không phát hành cho bất cứ bên nào khác, Báo cáo này chỉ liên quan đến những tài khoản và mục đích nêu trên, mà không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của công ty...'. Như vậy, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã thừa nhận không có hoạt động kiểm toán và báo cáo kiểm toán nào để chứng tỏ sự minh bạch của Vimedimex đối với các nhà đầu tư.

Trước những câu hỏi bủa vây của các nhà đầu tư mà không có lãnh đạo chủ chốt của Vimedimex tham dự, những người hiện diện lại không có đủ quyền hạn trả lời nên Chủ tọa hội nghị là ông Lê Thanh Long, Trưởng ban kiểm toán tòa nhà Citilight và các thành viên ban thư ký công ty này đã 'tháo chạy' khỏi hội nghị trước sự ngỡ ngàng của các nhà đầu tư.

Theo Thái Đoàn/Công lý và Xã hội Link Gốc:           Copy Link
https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/khong-tim-duoc-tieng-noi-chung-vimedimex-thao-chay-khoi-hoi-nghi-nha-dau-tu-59581.html

Thích

Tags: nhà đầu tư | Hội nghị | tòa nhà | liên quan | báo cáo | Kiểm toán | công ty | giải quyết | lãnh đạo | hoạt động

MỚI NHẤT

goto top